Gamification als tool in de zorg

Games inzetten om mensen te ondersteunen bij een duurzame gedragsverandering en op persoonlijke groei, veerkracht en het creëren van gezonde gewoontes.

Chantal Linders (Directeur Greenhabit) van Greenhabit geeft een toelichting op het werken aan fysieke, sociale en mentale gezondheid “leuk” middels een opleiding gebaseerd op serious gaming. De bewezen methodieken zijn gebaseerd op diverse wetenschappenlijke onderzoeken en gedragsveranderingsmodellen.

Het stelt de deelnemer in staat om zelfregie te ontwikkelen om beter om te gaan met de uitdagingen in het leven.  Chantal Linders zal verder ingaan op de verschillende games die door Greenhabit op de markt zijn gebracht en welke impact deze creëren in het leven van mensen.

Naast Chantal zal een nog andere spreker spreken, verdere informatie volgt.

Programma 

  • 9.00  uur Welkomswoord door Ineke Hurkmans
  • 9.01 uur Korte toelichting TechMatters
  • 9.05  uur Interview Chantal Linders van Greenhabit   
  • 9.35 uur andere spreker
  • 10.05 uur Vragen 
  • 10.15 uur Afsluiting